Dziś jest piątek 09 grudnia 2022 r. Godzina 04:26 Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Straż Miejska w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, tel.: +48 (56) 45-10-360, alarmowy: 986, strazmiejska@um.grudziadz.pl

Deklaracja dostępności

A A A

Deklaracja dostępności Straż Miejska w Grudziądzu

Gmina Miasto Grudziądz zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straż Miejska w Grudziądzu.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 • Zdjęcia i grafiki umieszczone na stronie internetowej nie mają podpisów.
 • Część informacji na stronie internetowej ma postać dokumentów PDF, które nie są edytowalne.
 • Materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

Wyłączenia

 

 • Treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-01

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej strazmiejska.grudziadz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Bogumiła Leśniewicz. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu: 56-45-10-360 lub pisząc na adres mailowy: b.lesniewicz@um.grudziadz.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków:

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski

Wnioski składa się na adres e-mail:

sekretariat@um.grudziadz.pl

Numer telefonu:

+48564510200

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 • adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • telefon: 800-676-676

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku dostępny jest pod linkiem: http://bip.grudziadz.pl/strony/22736.dhtml

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego. Informujemy, że w Urzędzie zatrudnionych jest 2 tłumaczy języka migowego, którzy pomagają w kontaktach z niesłyszącymi interesantami. Tłumacz migowy jest dostępny w godzinach pracy Urzędu osobiście lub on-line – za pośrednictwem komunikatora Skype.
Z tłumaczem skontaktować się można:
- osobiście – pokój 102 przy ul. Ratuszowej 1,
- telefonicznie – 56 45 10 457 lub 885 887 045 (też SMS),
- mailowo – tłumaczjezykamigowego@um.grudziadz.pl,
- poprzez Skype – nazwa Tłumacz Języka Migowego UM Grudziądz.
Osoba głucha, która chce skorzystać z usług tłumacza, powinna przed spotkaniem napisać sms na numer telefonu 885 887 045, bądź maila na adres: tlumaczjezykamigowego@um.grudziadz.pl, w celu ustalenia terminu.
W sprawach nagłych można kontaktować się z tłumaczem za pomocą komunikatora Skype.

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij